Centrale verwarming: Premies en subsidies 2024

Het vervangen van de verwarmingsketel is één van de beste methodes om aan energiebesparing te doen. De Belgische overheid stimuleert de aanschaf van energiezuinige verwarmingsketels ook, want op deze wijze kunnen de klimaatdoelstellingen zo snel mogelijk behaald worden. Met een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel zorg je er niet alleen voor dat je het milieu ontlast, zelf profiteer je er ook van door een veel lagere energiefactuur. Je kunt ook gebruik maken van verschillende soorten premies voor verwarmingsketels om de investering te beperken.

Belangrijkste punten:

 • Een energiezuinige verwarmingsketel is een effectieve manier om energie te besparen en bij te dragen aan duurzame verwarming.
 • De Belgische overheid biedt premies en subsidies aan voor de aanschaf van energiezuinige verwarmingsketels.
 • Door gebruik te maken van premies en subsidies kun je de investering in een nieuwe verwarmingsketel beperken.
 • De premies zijn afhankelijk van het type verwarmingsketel en kunnen worden aangevraagd via de netbeheerder.
 • Zorg ervoor dat je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de premies en subsidies.

Premie verwarmingsketel: waarop heb je recht?

Als je je oude conventionele ketel vervangt door een energiezuinige ketel, zoals een condensatieketel of een warmtepomp, kom je mogelijk in aanmerking voor premies. Deze premies kunnen een aanzienlijke korting opleveren op de investering in een nieuwe verwarmingsketel. De meeste premies zijn verkrijgbaar via de netbeheerder en kunnen aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden.

Er zijn verschillende soorten premies beschikbaar, waaronder de renovatiepremie en de premie van de netbeheerder. Het is belangrijk om te weten welke premies je recht geven op financiële ondersteuning bij de aanschaf van een energiezuinige verwarmingsketel.

“De premies waar je eventueel recht op hebt, gelden enkel als je je oude conventionele ketel vervangt door een energiezuinige ketel.”

Voorbeelden van energiezuinige ketels die in aanmerking komen voor premies zijn condensatieketels en warmtepompen. Deze moderne verwarmingssystemen zijn efficiënter en milieuvriendelijker dan conventionele ketels, waardoor ze bijdragen aan energiebesparing en het behalen van klimaatdoelstellingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende premies waar je mogelijk recht op hebt bij de aankoop van een energiezuinige verwarmingsketel:

Premietype Omschrijving
Renovatiepremie Premie voor woningeigenaren die hun woning renoveren en een energiezuinige verwarmingsketel installeren
Premie van de netbeheerder Premie voor de vervanging van een oude ketel door een energie-efficiënte ketel, zoals een condensatieketel of warmtepomp

Renovatiepremie

De renovatiepremie is een overkoepelende premie die beschikbaar is voor woningeigenaren die hun woning renoveren. Binnen deze premie is er specifiek aandacht voor het plaatsen en vernieuwen van energiezuinige verwarmingsketels, inclusief condensatieketels en centrale verwarmingssystemen met warmwaterdistributie voor vloerverwarming. Daarnaast komen ook alle overige installatiewerken om de woning te voorzien van centrale verwarming in aanmerking.

Premie van de netbeheerder

De netbeheerder biedt premies aan voor verschillende soorten verwarmingsinstallaties. Deze premies zijn bedoeld voor de vervanging van oude ketels op aardgas, propaan of stookolie door nieuwe energie-efficiënte ketels op aardgas, propaan of warmtepomp. Ook de installatie van een zonneboiler of warmtepomp kan in aanmerking komen voor een premie. Wel zijn er installatievoorwaarden van toepassing, zoals het gebruik van een erkende installateur en het voldoen aan technische eisen.

Renovatiepremie (Overkoepelende renovatiepremie)

De renovatiepremie is een overkoepelende premie die beschikbaar is voor woningeigenaren die hun woning renoveren. Een categorie binnen deze premie is specifiek gericht op het plaatsen en vernieuwen van verwarmingsketels, inclusief energiezuinige verwarmingsketels met hoog rendement en centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming. Alle overige installatiewerken om de woning te voorzien van centrale verwarming komen ook in aanmerking. Saneringswerken om de wijze van verwarmen te verbeteren, zoals het verwijderen van een mazoutketel, zijn ook subsidiabel. Er gelden echter enkele voorwaarden om voor de renovatiepremie in aanmerking te komen, zoals de leeftijd en locatie van de woning, een minimum factuurbedrag en maximum inkomensvoorwaarden.

Renovatievoorwaarden Premiehoogte
Energiezuinige verwarmingsketel Afhankelijk van het type ketel en de brandstof
Centrale verwarming met warmwaterdistributie
Installatiewerken
Saneringswerken voor verbetering van verwarmingsmethode

Een van de categorieën binnen de renovatiepremie is gericht op energiezuinige verwarmingsketels. Dit omvat verwarmingsketels met hoog rendement en centrale verwarmingssystemen met warmwaterdistributie, zoals vloerverwarming. Daarnaast komen alle installatiewerken die nodig zijn om de woning te voorzien van centrale verwarming in aanmerking voor de premie. Dit kan onder andere het plaatsen en vernieuwen van leidingen, radiatoren en thermostaten omvatten.

Bovendien kunnen saneringswerken die gericht zijn op het verbeteren van de wijze van verwarmen ook gesubsidieerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van een verouderde mazoutketel en het overschakelen naar een energiezuinige verwarmingsmethode. Door deze werken uit te voeren en te voldoen aan de renovatievoorwaarden van de premie, kunnen woningeigenaren in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

De premiehoogte wordt bepaald op basis van het type ketel en de brandstof. Afhankelijk van deze factoren kan de premie variëren. Het is belangrijk om te voldoen aan de geldende renovatievoorwaarden en de aanvraagprocedure nauwkeurig te volgen om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie.

Aangezien de premiehoogte afhankelijk is van het type ketel en de brandstof, is het raadzaam om meer informatie in te winnen bij de bevoegde instantie of een erkende installateur. Zij kunnen je verder adviseren over de mogelijkheden en premiehoogtes voor jouw specifieke renovatieproject.

Renovatiepremie afbeelding

Hoe een aanvraag voor de renovatiepremie indienen?

Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie, moet je voldoen aan bepaalde renovatievoorwaarden en de juiste documentatie indienen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste stappen:

 1. Voldoe aan de leeftijds- en locatievoorwaarden van de woning
 2. Zorg ervoor dat de renovatiewerken voldoen aan de minimumfactuurvereiste
 3. Controleer of je binnen de maximum inkomensgrenzen valt
 4. Verzamel alle benodigde documentatie, zoals facturen en bewijs van betaling
 5. Dien je aanvraag in bij de bevoegde instantie, zoals de Vlaamse Overheid
 6. Wacht op de bevestiging en goedkeuring van je aanvraag
 7. Ontvang de renovatiepremie op je bankrekening

Het is belangrijk om de voorwaarden en procedures nauwkeurig op te volgen om ervoor te zorgen dat je aanvraag correct en tijdig wordt verwerkt. Zorg ervoor dat je alle vereiste documenten verzamelt en indient volgens de instructies van de bevoegde instantie.

Premie van de netbeheerder

Als het gaat om het vervangen van je verwarmingsinstallatie, biedt de netbeheerder verschillende premies aan voor energiezuinige oplossingen. Voor beschermde afnemers is er de mogelijkheid om een premie te ontvangen voor het vervangen van een oude ketel op aardgas, propaan of stookolie door een nieuwe ketel op aardgas, propaan of een warmtepomp. De hoogte van de premie is afhankelijk van het type ketel en de brandstof.

Ook voor de installatie van een zonneboiler of warmtepomp zijn er premies beschikbaar. Deze premies kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de investeringskosten. Het is echter belangrijk om te voldoen aan bepaalde installatievoorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie. Zo moet je bijvoorbeeld een erkende installateur inschakelen en moeten de warmtepompen voldoen aan bepaalde technische eisen.

Premie Type ketel Brandstof
Premie 1 Condensatieketel Aardgas
Premie 2 Condensatieketel Propaan
Premie 3 Condensatieketel Vervanging stookolieketel
Premie 4 Zonneboiler N.v.t.
Premie 5 Warmtepomp Aardgas
Premie 6 Warmtepomp Propaan
Premie 7 Warmtepomp N.v.t.

Let op: deze tabel geeft een overzicht van de verschillende premies die beschikbaar zijn, maar het exacte premiebedrag kan variëren en is afhankelijk van de netbeheerder en jouw specifieke situatie.

Premie van de netbeheerder

Met de premies van de netbeheerder kun je niet alleen besparen op de kosten van je nieuwe verwarmingsinstallatie, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Door te kiezen voor energie-efficiënte oplossingen, zoals condensatieketels, zonneboilers en warmtepompen, draag je bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Totaalrenovatiebonus

De totaalrenovatiebonus is een premie die je kunt ontvangen wanneer je ervoor kiest om een zonneboiler of warmtepomp te installeren in combinatie met minimaal 2 andere energiebesparende werken. Er is een lijst met 7 energiebesparende maatregelen opgesteld waaruit je minstens 3 werken moet selecteren om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonus.

Het premiebedrag dat je kunt ontvangen hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Voor een woning varieert het premiebedrag tussen €1.250,- en €4.750,-. Het is belangrijk om te weten dat er bepaalde voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de totaalrenovatiebonus.

Zo moet de woning voldoen aan de EPB-eisen en is de datum van de factuur, de leeftijd van de woning en de aansluiting op het elektriciteitsnet van invloed op de premie. Daarnaast is er een vastgestelde uitvoeringstermijn voor de werken. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden voordat je besluit om gebruik te maken van de totaalrenovatiebonus.