Onderhoud Pelletkachels

Regelmatig onderhoud is niet alleen belangrijk voor de levensduur van de kachel maar ook voor een efficiënte verbranding van de pellets. In een vervuilde kachel zal de verbranding niet optimaal verlopen omdat ofwel de rookgassen niet voldoende worden afgevoerd of omdat er te weinig zuurstof wordt aangevoerd. In een pelletkachel zijn het onder meer de ventilatoren die op den duur vervuild raken en die daarom van tijd tot tijd gereinigd moeten worden. Een goed onderhouden pelletkachel produceert op schone manier energie en heeft een hoger verbrandingsrendement.

Werkwijze voor onderhoud pelletkachel

Een pelletkachel moet je dagelijks onderhouden. Daarnaast is het handig om eens om de zoveel tijd een groot onderhoud te laten uitvoeren. dit kunnen wij voor u uitvoeren.

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud van een pelletkachel kun je gemakkelijk zelf uitvoeren. Welke taken je precies moet uitvoeren hangt af van het type kachel maar in de meeste gevallen gaat het om de volgende zaken:

 • Legen van het asbakje (zorg ook dat de gaatjes goed open zijn).
 • Het schoonmaken van de branderruimte. Je kunt dit het beste doen met een speciale aszuiger (ashcleaner) of een oude stofzuiger. Gebruik niet je goede stofzuiger omdat deze al snel kan verstoppen en op lange termijn zelfs beschadigd kan raken door het fijne aspoeder.
 • Het reinigen van het het raampje met een vochtige doek of keukenrol.

Een pelletkachel produceert overigens maar zeer weinig as. Deze geringe asproductie hangt samen met de kwaliteit van de pellets en efficiëntie manier waarop de pellets verbrand worden. Bij gebruik van een goede kwaliteit pellets (EN+A1) bedraagt de asproductie slechts 1% (dus slechts 10 gram as van 1 kilo pellets).

Groot onderhoud

Het groot onderhoud van een pelletkachel bestaat afhankelijk van het type kachel doorgaans uit:

 • Het reinigen van de recuperatiekamer en de luchtkanalen.
 • Het inspecteren en reinigen van de rookgasventilator.
 • Het inspecteren en reinigen van de convectieventilator
 • Inspectie van de reductiemotor
 • Schoonmaken van de vuurkamer, omleidingsplaat, sensoren, rookgasverzamelaar, deurglas,…
 • Inspectie van dichtingen en evt. vervanging ervan.
 • checkup elektrische onderdelen en werking ervan.
 • indien nodig wordt er ook een update uitgevoerd van de software
 • controle van de parameters en alarm meldingen worden uitgelezen

Frequentie reiniging

Dat varieert per type kachel maar gemiddeld kun je een pelletkachel het beste laten onderhouden na het stoken van ongeveer 1500 – 2000 kg pellets. Mocht je merken dat de kachel meer as gaat produceren of dat de de verbranding minder goed verloopt dan zul je eerder onderhoud moeten laten verrichten. Het kleine onderhoud (legen van het asbakje, schoonmaken van de ruit) doe je het best dagelijks.
de meeste van onze pelletkachels zullen door een melding op de display aangeven dat het onderhoud dient uitgevoerd te worden dit is een melding en geen alarm, u kunt dus nog wel verder stoken.

Prijs onderhoud pelletkachel

Bij het invullen van het formulier vragen wij u diverse gegevens in te vullen, aan de hand van deze gegevens wordt de prijs voor het onderhoud berekend dit varrieert tussen 180 en 230€ Het beste laat je het onderhoud in de lente of de zomer verrichten. Je hoeft dan niet lang te wachten. afhankelijk van het merk van uw pelletkachel kunt u ook wanneer de kachel niet bij ons werd aangekocht bij ons terecht voor het onderhoud. afhankelijk van het merk van de pelletkachel. Als dit voor ons niet mogelijk is wordt u spoedig na het invullen van het formulier gecontacteerd.

Invloed van kwaliteit van de pellets op het onderhoud

Het lijkt misschien aantrekkelijk om de meest goedkope pellets te kopen die je maar op de markt kunt vinden en hiermee je kachel te stoken. Toch is dit niet aan te raden omdat je op de lange duur voor hogere kosten komt te staan. Pellets die niet aan de normeringen voldoen (EN+A1 normering) zijn vaak afwijkend van samenstelling en formaat en zullen bij verbranding meer roet en as produceren dan kwaliteits pellets. Dit leidt op termijn tot hogere onderhoudskosten of zelfs storingen in de kachel.

Soms kunnen pellets van inferieure kwaliteit door hun afwijkende vorm of hardheid niet goed getransporteerd worden door de schroef in de kachel en kan de toevoer in het ergste geval geblokkeerd raken. Pellets van mindere kwaliteit hebben ook een lager verbrandingsrendement en je zult er dus meer van moeten stoken om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen als bij gebruik van kwaliteits pellets. Kies dus bij voorkeur voor pellets die voldoen aan de Europese EN+A1 normering.

LAAT ZEKER TIJDENS DE GARANTIEPERIODE DE PELLETKACHEL PROFESSIONEEL ONDERHOUDEN ZO VOLDOET U AAN DE GARANTIEVOORWAARDEN IVM ONDERHOUD.